דף הבית

יהב חמיאס נכסים עוסקת ברכישה, ייזום ופיתוח של מבני תעשייה, לוגיסטיקה, מסחר ומשרדים קיימים, וברכישה של עתודות קרקע בישראל לפיתוח מבני תעשייה ומשרדים בעתיד. החברה פועלת בשיתוף עם יהב חמיאס אחזקות בע”מ, תוך שאיפה להמשיך ולהגדיל באופן משמעותי את תיק הנכסים המניבים שלה, ובמקביל להשבחת נכסיה לאורך זמן.